ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2

ຊື່ໂຄງການ ເຊເສັດ 2
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ເຊເສັດ, ແຂວງ: ສາລະວັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 09/09/2009
ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: NORINCO
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 76 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 309 GWh/year
ກັງຫັນ 2 x 38 MW Francis
ປະເພດໂຄງການ Run-of-River
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 391.5 km2
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 20 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ