ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1

ຊື່ໂຄງການ ເຊເສັດ 1
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ເຊເສັດ, ແຂວງ: ສາລະວັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 01/11/1990
ຜູ້ຮັບເຫມົາ ADB and Venene Thai and Italy
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 45 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 180 GWh/year
ກັງຫັນ 3 x 13 MW Francis
2 x 3 MW Francis
ປະເພດໂຄງການ Run-of-River
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 325 km2
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 10 ha

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ