ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● CK Power 42.50%
● Natee Synergy Co., Ltd 25%
● EDL-GEN 20%
● Electricity Generating Public Company (EGCO) 12.50%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020
ຜູ້ຮັບເໝົາ Ch.Karnchang Company Ltd.
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1285 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 7370 GWh/year
ກັງຫັນ 7x175MW and 1x60MW (Kaplan)
ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Barrage
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 272000 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ