ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ

Name of Project ບໍລິສັດ ເທິນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ້ ຈໍາກັດ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ EDL-GEN 60%
GSM (Thailand) 20%
SCATEC 20%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນ້ຳ: ນ້ຳເທີນ, ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 1998
ກຳລັງການຜະລິດທັງໝົດ 520 MW
● Original project: 240 MW (Following upgrades in 2016-17)
● The Expansion project: 280 MW(220 mw for new turbine, and 60 mw new turbine at new dam)
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Gravity dam

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ