ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ

ຊື່ໂຄງການ ແຊລະບຳ
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ແຊລະບຳ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 1970
ຜູ້ຮັບເຫມົາ
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 5.04 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 25 GWh/year
ກັງຫັນ ● 3 unit x 0.68 MW
● 1 unit x 3 MW
ປະເພດໂຄງການ Run-of-River
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete gravity dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 6360 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ