ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ

ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳຊອງ
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳຊອງ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ (ວັງວຽງ)
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2012
ຜູ້ຮັບເຫມົາ Hazama Corporation
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 6 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 13.5 GWh/year
ກັງຫັນ 3 unit x 2 MW
ປະເພດໂຄງການ Run-of-River
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete gravity dam

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ