ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 1

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 1
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ●SMP Consultant Sole Co., Ltd 50%
●Luangpraseuth Construction Company 30%
●EDL-GEN 20%
ສະຖານທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2013
ຜູ້ຮັບເໝົາ Luangpraseuth Construction Company
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 5 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 37 GWh/year
ກັງຫັນ 2 units
ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Gravity spill over
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 156 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ