ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ຊື່ໂຄງການ ນຳ້ງື່ມ 1
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນຳ້ງື່ມ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 22/12/1971
ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: Hitashi
Principal: Hasama
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 155 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 1,025 GWh/year
ກັງຫັນ Unit 1 & 2 : 2 x 17.5 MW Francis
Unit 3, 4 & 5 : 3 x 40 MW Francis
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Gravity dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 8,460 km2
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 370 km
*ໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ ● Phase IV unit 6 (40 MW)

● Phase V unit 7-8 (2 x 40 MW)

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ