ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳສະນາ
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳສະນາ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2014
ຜູ້ຮັບເຫມົາ Nawarat (Thai)
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 14 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 49.55 GWh/year
ກັງຫັນ 3 unit x 4.69 MW
ປະເພດໂຄງການ Run-of-River
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Spillway & Earth fill embankment
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 96 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ