ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● Power China Resources limted 85%
● EDL-GEN 15%
ສະຖານທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2015
ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 180 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 739 GWh/year
ກັງຫັນ 3 units
ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rockfill Dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 5480 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ