ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 5

ຊື່ໂຄງການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 ຈຳກັດ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● SINOHYDRO 85%
● EDL-GEN 15%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນ້ຳ: Nam Ting, ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ Jan 2013
ຜູ້ຮັບເໝົາ SINOHYDRO
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 120 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 421 GWh/year
ກັງຫັນ 2 Units x 60 MW (Francis)
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Roller-compact concrete dam (RCC)
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 483 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ