ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2

ຊື່ໂຄງການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 2 ຈຳກັດ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● SouthEast asia Energy limited (SEAN) 75% (Thailand)
● EDL-GEN 25%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນ້ຳ: ນ້ຳງື່ມ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ Jan 2013
ຜູ້ຮັບເໝົາ CK
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 615 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 2310 GWh/year
ກັງຫັນ 3 Units x 205 MW (Francis)
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete face rock fill dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 5640 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ