ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3

ຊື່ໂຄງການ ນຳ້ມັງ 3
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: Nam Gnong, ແຂວງ: ວຽງຈັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 18/01/2005
ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: CWE
(China International Water & Electric Corporation)
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 40 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 138 GWh/year
ກັງຫັນ 2 x 20 MW Pelton
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ ● Saddle dam,
● Roller Compacted Concrete(RCC)
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ  82 km2
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ  10.2 km2
*ໂຄງການພາກຂະຫຍາຍ ● Fuse gate
● Pumping station

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ