ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● Dongfang 75%
● A&C10.75%
● EDL-GEN 10%
● ສາຍທາ 4.25%
ສະຖານທີ່ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2017
ຜູ້ຮັບເໝົາ Dongfang
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 64 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 224 GWh/year
ກັງຫັນ 3 units
ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rockfill Dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 620 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ