ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2

ຊື່ໂຄງການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2 ຈຳກັດ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CWE 90%
EDL-GEN 10%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳລີກ, ແຂວງ: ວຽງຈັນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2010
ຜູ້ຮັບເຫມົາ CWE
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 100 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 435 GWh/year
ກັງຫັນ 2 Units x 50 MW (Francis)
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Facing Rockfill Dam (CFRD)
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 1993 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ