ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ

ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳເລິກ
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳເລິກ, ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ ເດືອນ 3/ 2000
ຜູ້ຮັບເຫມົາ CWE and MITSUBISHI
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 60 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 215 GWh/year
ກັງຫັນ 2 x 30 MW Francis
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rock fill with earth core
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 323 km2
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 12.8 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ