ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2

ຊື່ໂຄງການ ນ້ຳຄານ 2
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ນ້ຳຄານ 2, ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2015
ຜູ້ຮັບເຫມົາ SinoHydro (China)
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 130 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 558 GWh/year
ກັງຫັນ 2 units x 65 MW (Francis)
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rock fill dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 5167 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ