ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● China National Electrical EQUIPMENT Coporation 90%
● EDL-GEN 10%
ສະຖານທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2017
ຜູ້ຮັບເໝົາ China National Electrical EQUIPMENT Coporation
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 36 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 136 GWh/year
ກັງຫັນ 3 units
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete gate dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 2108 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ