ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ

ຊື່ໂຄງການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ ຈໍາກັດ
ຜູຸ້ຖືຮຸ້ນ EDL-GEN : 20%
Glow Co; Ltd : 67.25%
Hemaray Land & Development : 12.75%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນ້ຳ: ຫ້ວຍເຫາະ, ແຂວງ: ອັດຕະປື
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 03/09/1999
ຮູບແບບການລົງທຶນ Independent Power Producer
ຜູ້ຮັບເຫມົາ Main: Deawoo
Operator Houay Ho Power Co; Ltd
Market Laos: 1%
Thailand: 99%
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 150 MW + 2.1 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 450 GWh/year
ປະສິດທິພາບການຜະລິດ 50%
ກັງຫັນ ● 2 x 75 MW Francis and 1 x 2.1 MW Pelton
ປະເພດໂຄງການ Riservoir
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 192 km2
ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າ 37 km2
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ Ban Houay Kong

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ