ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

ຊື່ໂຄງການ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ຫ້ວຍລຳພັນ, ແຂວງ: ເຊກອງ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 14/11/2015
ຜູ້ຮັບເຫມົາ CGGC (China)
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 88 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 480 GWh/year
ກັງຫັນ 2 units x 44 MW (Pelton)
ປະເພດໂຄງການ Reservoir
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Clay core rock fill dam
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 237 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ