ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ

ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● EDL-GEN 20%
● Ground roses Ltd 79%
● Siver Acreage Ltd 1%
ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020
ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 260 MW
ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 2028 GWh/year
ກັງຫັນ 4 units
ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER
ປະເພດຂອງເຂື່ອນ RCC Gravity
ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 553000 km2

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ