EDL-Gen ຈັດກິດຈະກຳ ‘ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 4’

ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023 ຕາງຫນ້າຈາກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຈັດກິດຈະກຳ ‘ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 4’ ຮ່ວມກັບນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມແຊລະບຳ, ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ເພີ່ມເຕີມ

EDL-Gen ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສ້ອມແປງເສັ້ນທາງປູຢາງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ3

ຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ຜ-ຟຟລ, ການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສຢູ່ອ້ອມຂ້າງບັນດາເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຜ-ຟຟລ ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2022 ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2023 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ທີ່ ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2022

  ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາງວັນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມ ເມືອງແທ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຈັດຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນລາວ

  ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃນຫົວຂໍ້: “ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດໃນຂົງເຂດຕະຫຼາດທຶນ” ເຊີ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍ: ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 4 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ໃນວັນທີ 13-17 ກຸມພາ 2023 ທີ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ເພີ່ມເຕີມ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ