ຍິນດີຕອ້ນຮັບເຂົ້າສູ່ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນຂອງ ຜ-ຟຟລ. ລະບົບຂອງເຮົາຈະແຈ້ງເຕືອນແບບອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບການປະກາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ແລະ ຂ່າວຂອງສຳນັກງານຕະຫລາດຫຼັກຊັບລາວທີ່ກ່ຽວກັບ ຜ-ຟຟລ.

[contact-form-7 id=”5300″]

Note: To unsubscribe from EDL-Generation Public Company Limited email alerts, please click here.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ