ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຈຽນ .

ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຈຽນ .

ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 2” ໂຄງການເພື່ອການສຶກສາທີ່ດິຂຶ້ນ

ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 2”ໂຄງການເພື່ອການສຶກສາທີ່ດິຂຶ້ນ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຈັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 2” ລະຫວ່າງວັນທີ 16-18 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2018, ທີ່ໂຮງຮຽນບ້ານຫ້ວຍດໍາໃໝ່, ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ. ເຊິ່ງກິດຈະກໍານີ້ ມີຈຸດປະສົງປະກອບສ່ວນບູລະນະໂຮງຮຽນເຊັ່ນ ການເຮັດຫໍສະໝຸດ, ການຈັດຕັ້ງລະບົບການລ້າງມື, ການເຮັດໜານຜັກ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ອ້ອມໂຮງຮຽນ.

ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1.

ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຮັບຊາບວ່າ: ພາຍຫຼັງທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າລົ້ນ ແຕ່ວັນທີ 12 ສີງຫາ 2018. ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຶ່ມ 1 ໄດ້ປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຈາກ 30 ຊັງຕີແມັດ ເປັນ 0 ຊັງຕີແມັດ ຫຼຸດການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນຈາກ 124.5 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ ເປັນ 0 ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກເວລາ 12:00ມ ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອບໍລິຫານນໍ້າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ.

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ