ສະພາບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1

ສະພາບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ອອກໃບແຈ້ງການ ເຖີງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2018 ກ່ຽວກັບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ວ່າຈະໄດ້ມີການປ່ອຍໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາ 9:00 ໂມງຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ໄດ້ເລີ່ມມີການເປີດປະຕູນໍ້າລົ້ນຈໍານວນ 4 ບານ, ລວງສູງເປີດ 40 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ປະລິມານນໍ້າໄຫຼຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ທັງໝົດສະເລ່ຍ 148 (ໜື່ງຮ້ອຍສີ່ສີບແປດ) ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ ແລະ ຕາມລຳນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດ. ຄະນະອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ໄດ້ສົ່ງວິຊາການໄປຕິດຕາມກວດກາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນໍ້າແຕ່ລະຈຸດ…