ການໂອນຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຖືຄອງ ຈຳນວນ 24% ໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ