EDL-Gen ຈັດກິດຈະກຳ ‘ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 4’

ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023 ຕາງຫນ້າຈາກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຈັດກິດຈະກຳ ‘ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 4’ ຮ່ວມກັບນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມແຊລະບຳ, ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.