ຜ-ຟຟລ ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2022 ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2023 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ທີ່ ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.