ແຈ້ງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນ 7 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ແຈ້ງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນ 7 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບ 7 ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ຄຸ້ມຄອງ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ມັງກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງການຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນ. ໂດຍລວມມີ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນຳ້ຄານ 2, ນຳ້ງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ, ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່, ນຳ້ຄານ 3, ເຊເສັດ 3, ເຊເສັດ 2 ພາກຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍ້າຈຽນ.