ຜ-ຟຟລ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຜ-ຟຟລ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື EDL-Gen ໄດ້ອຸປະຖໍາເງິນສຳລັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍ ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ຜູ້ຕາງໜ້າ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 5 ລ້ານກີບໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຕາງໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫ່ວາງບໍ່ດົນມານີ້.