ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Gulf Energy Development Public Company Limited ໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນໃຫ້ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Gulf Energy Development Public Company Limited ໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນໃຫ້ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Gulf Energy Development Public Company Limited ຫຼື GED,​ ເຊິ່ງເປັນໜື່ງໃນບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຖືຮຸ້ນໃນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນ10 ອັນດັບຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່, ໄດ້ມອບອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ