ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 23-05-2019

ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 23-05-2019 ບໍລິສັດ ຜະລິດ – ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 23-05-2019. ເຊິ່ງບັນດາທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ເອກະສານຕິດຄັດລຸ່ມນີ້:

ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ສໍາມະນາວິຊາການ Lao hydro power Development 2019

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ຈັດງານ ສໍາມະນາວິຊາການ Lao hydro power Development 2019 ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ແລະ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດ ແຫ່ງປະເທດໄທ (ກຟຜ)