ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມມອບເງີນອຸດໜູນແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມມອບເງີນອຸດໜູນແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນບັນເທົາທຸກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ໃນວັນທີ 03 ທັນວາ 2018,ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຕົວແທນ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄະນະຄອບຄົວການນຳ ຊຶ່ງນຳໂດຍ ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ, ພັນລະຍາ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ,