ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ບໍລິສັດ GE International Inc. ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ບໍລິສັດ GE International Inc. ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ໃນວັນທີ 8 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2018 ທີ່ ໂຮງແຮມ Crown Plaza, ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຈັດງານ “Powering Laos 2018” ເຊິ່ງໃນງານແມ່ນໄດ້ສຳມະນາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນມາປະຕິຮູບກັບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.