ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1.

ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຮັບຊາບວ່າ: ພາຍຫຼັງທີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າລົ້ນ ແຕ່ວັນທີ 12 ສີງຫາ 2018. ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຶ່ມ 1 ໄດ້ປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຈາກ 30 ຊັງຕີແມັດ ເປັນ 0 ຊັງຕີແມັດ ຫຼຸດການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນຈາກ 124.5 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ ເປັນ 0 ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກເວລາ 12:00ມ ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອບໍລິຫານນໍ້າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ.

ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1.

ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1.