ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມສົມທົບທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມສົມທົບທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນບັນເທົາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2018, ທີ່ ສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ. ຄະນະການນໍາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ – ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ມອບເງີນ ຈໍານວນ 3 ຕື້ກີບ ໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ເພື່ອນໍາໄປຊຶ້ແນວພັນພຶດ ມອບໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມດັ່ງກ່າວ.