ການນຳລັດຖະບານ ຕິດຕາມ ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ

ການນຳລັດຖະບານ ຕິດຕາມ ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ຄະນະການນຳລັດຖະບານ ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການນຳຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ຕາມລ່ອງນ້ຳງື່ມ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2018.