ສະພາບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1

ສະພາບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1 ໄລຍະຜ່ານມາເກີດມີຮ່ອງມໍລະສຸມ (ຮ່ອງຝົນ) ພັດຜ່ານ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບ ລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກ ສຽງໃຕ້ ທີ່ມີກຳລັງແຮງພັດຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2018 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ຍັງມີທ່າທີວ່າຈະມີຝົນຕົກສືບຕໍ່ໄປເຖິງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2018 ຕາມການພະຍາກອນຂອງອຸຕຸນິຍົມ. ສົມທົບກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 2 ປ່ອຍນໍ້າລົງມາໃສ່ອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ ອ້ອມຮອບບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລິກ 1-2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າໄຜ່ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມ ມີປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນ.