ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາແກ່ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາແກ່ເມືອງກາສີ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2018 ນີ້, ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນວຽງແກ້ວ, ບ້ານວຽງແກ້ວ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ ຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນວຽງແກ້ວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານນາແທ່ນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂພນງາມ,  ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານລ້ອງໝາກຄາຍ, ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນ້ຳຟົດ ແລະ ນາສັງທອງ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວລວມມີ: ຕິດຕັ້ງຖັງເກັບນໍ້າ, ໂຕະ-ຕັ່ງ (ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ-ອາຈານ), ຕູ້ໃສ່ເອກະສານ, ອຸປະກອນກິລາ, ເຄື່ອງພີມເອກະສານ, ອຸປະກອນແຕ່ງກິນຈຳນວນໜື່ງ ແລະ ສົມທົບທຶນສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ບ້ານລ້ອງໝາກຄາຍ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 27.450.000 ກີບ