ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜ-ຟຟລ ປ່ອຍປາ ເນື່ອງໃນ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປາ ແຫ່ງຊາດ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜ-ຟຟລ ປ່ອຍປາ ເນື່ອງໃນ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປາ ແຫ່ງຊາດ ເນື່ອງໃນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປາ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການສົ່ງເສີມ, ຮັກສາຊິວະນາໆພັນ, ຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ກັບແຫຼ່ງນໍ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດັ່ງນັ້ນຈິ່ງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ປ່ອຍປາ ຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເຂື່ອນເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ.