ພະນັກງານ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດໄຟໃໝ້ ທີ່ ບ້ານ ສັນແຟນ

ພະນັກງານ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດໄຟໃໝ້ ທີ່ ບ້ານ ສັນແຟນ ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2018, ພະນັກງານ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 20 ກວ່າລ້ານກີບ ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງຂອງຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມມີ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດໄຟໃໝ້ ທີ່ ບ້ານສັນແຟນ, ເມືອງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.