ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ອຸປະກອນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ອຸປະກອນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ທອງເພັດ ດ້ວງເງີນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສາຍງານພັດທະນາທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ນຳພາຄະນະການນຳຂັ້ນ