ຜ-ຟຟລ ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜ-ຟ​ຟ​ລ ມອບ​ເງິນ​​ສ​ະ​ໜັບ​ສ​ະ​ໜູນ ໃຫ້​ແກ່ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ຊັບ​ພະ​ຍ​າ​ກອນ​ທຳ​ມ​ະ​ຊ​າດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ພະ​ຈິກ 2017, ທ່ານ ທອ​ງ​ເພັດ ດ້ວງ​ເງິ​ນ, ຮອງ​ຜູ້​ອໍ​າ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ສາຍ​ງາ​ນ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຕາ​ງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ບໍ​ລິ​ສັດ ຜະ​ລິດ-​ໄຟ​ຟ້າ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ (ຜ-ຟ​ຟ​ລ) ມອບ​ເງິນ​ສ​ະ​ໜັບ​ສ​ະ​ໜູນ