ເອກອັກຄະຣາຊສະທູດ ບຣູໄນ ປະຈຳລາວ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ -1

ເອກອັກຄະຣາຊສະທູດ ບຣູໄນ ປະຈຳລາວ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ -1 ທ່ານ ນາອິມ ຊາເລ ເອກອັກຄະຣາຊສະທູດ ບຣູໄນດາຣູຊາລາມ ປະຈຳ ສ ປ ປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ -1 ໃນວັນທີ 17 ສິ່ງຫາ 2017