ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມໃຈອຸປະຖໍາທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ

ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມໃຈອຸປະຖໍາທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຮ່ວມໃຈກັນ ອຸປະຖໍາທຶນການສຶກສາ ມູນຄ່າ 30 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ມູນນິທິການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື Education for Development Fund (EDF)