ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ 2017

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ 2017 ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທືນ ປະຈຳປີ 2017 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ທຸລະກິດທີ່ຍຶນຍົງ ສ້າງຖານະໝັ້ນຄົງ ໃນຕະຫຼາດທຶນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫ່ວາງວັນທີ 22 ຫາ 23 ກໍລະກົດ,