ພິທີເປີດການນຳໃຊ້ ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 ດ້ານການບໍລິຫານ ຄຸນນະພາບ

ພິທີເປີດການນຳໃຊ້ ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 ດ້ານການບໍລິຫານ ຄຸນນະພາບ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ເປີດການນຳໃຊ້ ມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 ດ້ານການບໍລິຫານ ຄຸນນະພາບ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017 ເຊິ່ງເປັນ

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ 2017

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ 2017 ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທືນ ປະຈຳປີ 2017 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ທຸລະກິດທີ່ຍຶນຍົງ ສ້າງຖານະໝັ້ນຄົງ ໃນຕະຫຼາດທຶນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫ່ວາງວັນທີ 22 ຫາ 23 ກໍລະກົດ,