ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນ PLC ໃຫ້ກັບຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນ PLC ໃຫ້ກັບຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017, ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ). ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ,