ກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2017, ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້ຳງື່ມ-1, ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກສາກົນ ທີ 1 ມິຖຸນາ.

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນ PLC ໃຫ້ກັບຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນ PLC ໃຫ້ກັບຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017, ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ). ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ,

ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Hydro Power Plant

ພະນັກງານ ຜ–ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Hydro Power Plant ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “Basic Hydro Power Plant” ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ,