ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ”

ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ” ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ

ຜ-ຟຟລ ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ ລະດັບຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນ

ຜ-ຟຟລ ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ ລະດັບຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 2 ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງາານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

ຜ-ຟຟລ ເຊັນ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

ຜ-ຟຟລ ເຊັນ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ